ner

ner

hanlp.pretrained.ner.CONLL03_NER_BERT_BASE_CASED_EN = 'https://file.hankcs.com/hanlp/ner/ner_conll03_bert_base_cased_en_20211227_121443.zip'

BERT model (Devlin et al. 2019) trained on CoNLL03.

hanlp.pretrained.ner.MSRA_NER_ALBERT_BASE_ZH = 'https://file.hankcs.com/hanlp/ner/msra_ner_albert_base_20211228_173323.zip'

ALBERT model (Lan et al. 2020) trained on MSRA with 3 entity types.

hanlp.pretrained.ner.MSRA_NER_BERT_BASE_ZH = 'https://file.hankcs.com/hanlp/ner/ner_bert_base_msra_20211227_114712.zip'

BERT model (Devlin et al. 2019) trained on MSRA with 3 entity types.

hanlp.pretrained.ner.MSRA_NER_ELECTRA_SMALL_ZH = 'https://file.hankcs.com/hanlp/ner/msra_ner_electra_small_20220215_205503.zip'

Electra small model (Clark et al. 2020) trained on MSRA with 26 entity types. F1 = 95.16