ner

hanlp.pretrained.ner.CONLL03_NER_BERT_BASE_UNCASED_EN = 'https://file.hankcs.com/hanlp/ner/ner_conll03_bert_base_uncased_en_20200104_194352.zip'

BERT model (Devlin et al. 2019) trained on CoNLL03.

hanlp.pretrained.ner.MSRA_NER_ALBERT_BASE_ZH = 'https://file.hankcs.com/hanlp/ner/ner_albert_base_zh_msra_20200111_202919.zip'

ALBERT model (Lan et al. 2020) trained on MSRA with 3 entity types.

hanlp.pretrained.ner.MSRA_NER_BERT_BASE_ZH = 'https://file.hankcs.com/hanlp/ner/ner_bert_base_msra_20200104_185735.zip'

BERT model (Devlin et al. 2019) trained on MSRA with 3 entity types.

hanlp.pretrained.ner.MSRA_NER_ELECTRA_SMALL_ZH = 'https://file.hankcs.com/hanlp/ner/msra_ner_electra_small_20210807_154832.zip'

Electra small model (Clark et al. 2020) trained on MSRA with 26 entity types. F1 = 95.10